Vì anh luôn muốn em cười, em không thể tự làm đau mình thêm nữa! | Yêu 24/7.

Advertisements