Tags

, , , , , , , ,

LINK DOWNLOAD EBOOK: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dz.trochoi

Img500x1024

“Tình yêu không phải là điều chỉ đơn giản xảy ra rồi tồn tại như thế mãi. Nó bắt đầu bằng một chồi non – một rung động khi nhìn thấy người ấy. Yêu thì không khó, nhưng sống cùng tình yêu thì không dễ.”

Trong tập truyện ngắn này:

TRÒ CHƠI
LẠI THẤY MÌNH ĐANG YÊU
YÊU HƠN MỘT NGƯỜI?
ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA TÌNH YÊU
KHÁCH TRỌ BÍ MẬT
CỔ TÍCH SONG SINH

Advertisements