Tags

, , , , , , , ,

DOWNLOAD HERE: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dz.ymntt
Bcover-ymntt

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch
Từ Lưng chừng hạnh phúc

“Yêu một người trưởng thành, bản thân ta cũng đã phải là một người trưởng thành thật sự”

“Chỉ một chữ duyên, nghe có vẻ đơn giản, nhưng có khi cả đời cũng chẳng thể hiểu làm sao cho đúng. Thôi thì mọi việc, thành hay bại, được hay mất, vui hay buồn, nếu đã không thể tìm được lời giải đáp, thì cứ phó mặc cho bốn chữ “vạn sự tùy duyên”…”

“Tình cảm, là thứ thuộc về tự nhiên, thế nên cứ để tự nhiên nó đến, không cần tìm cho nó bất cứ nguyên nhân nào. Yêu, chưa bao giờ là điều dễ dàng cho bất kỳ ai.”

Advertisements