Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Link download ebook: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zuns.ttq

Nguyễn Quỳnh (1677-1748) là một danh sĩ thời Lê – Trịnh (vua Lê Hiểu Tông), từng đỗ Hương cống nên còn gọi là Cống Quỳnh. Ông nổi tiếng với sự trào lộng, hài hước tạo nên nhiều giai thoại nên trong dân gian vẫn thường gọi ông là Trạng Quỳnh dù ông không đỗ Trạng nguyên.
Đương thời đã có câu: “Nguyễn Quỳnh, Nguyễn Nham, thiên hạ vô tam” (nghĩa là thiên hạ không có người thứ ba giỏi như hai ông).Sách “Nam Thiên lịch đại tư lược sử” đã nhận xét về ông: “… Nguyễn Quỳnh văn chương nổi tiếng ở đời, nói năng kinh người, thạo quốc âm, giỏi hài hước…”.
Do tính cách trào phúng nên dân gian thường đồng hóa ông vào nhân vật Trạng Quỳnh – một ông Trạng dân gian nổi tiếng với tính trào lộng.

CÁC CÂU TRUYỆN VỀ TRẠNG QUỲNH TRONG TUYỂN TẬP NÀY GỒM:
Bà Chúa mắc lỡm
Ăn trộm mèo
Nhặt bã trầu
Dòm nhà quan Bảng
Dê đực chửa
Trả ơn chúa Liễu
Câu đố
Trả nợ anh lái đò
Vay tiền chúa
Ðầu to bằng cái bồ
Lệnh Vua Ban
Quả Ðào Trường Thọ
Hũ Tương Ðại Phong
Làm Thơ Xin Ăn
Ông Nọ, Bà Kia
Quyển Sách Quý
Chọi Gà Sống Thiến
Vụ Kiện Chôn Sách
Bức Tranh Ngũ Quả
Thư Gửi Bà Giáo Thụ
Ðơn Xin Chôn Trâu
Phơi Sách
Tượng Bà Banh
Ngọa Sơn
Quan Thị và Quan Võ Hỗn Chiến
Chửi Cha Thằng Bảo Thái
Ðón Sứ Tàu
Thi Vẽ
Cấy rẽ ruộng chúa Liễu
Lỡm quan thị
Cây nhà lá vườn
Trạng chết Chúa cũng băng hà

ImageImageImageImage

Advertisements